MB-70 HI

MB-70 HI – Vysoká tepelná izolácia

MB-70 HI je variantom systému MB-70 s vyššou tepelnou izoláciou. Dosahuje vynikajúcich hodnôt súčiniteľa prestupu tepla Uf =1,11–2,3 W/m2K (v závislosti na použitých profiloch a príslušenstve).
Tepelnoizolačná schopnosť tohto systému je podstatne väčšia než u základných systémov. Je to dané kombináciou tepelných mostíkov a špeciálnych izolačných vložiek v centrálnej izolačnej komore. Tieto vložky vďaka nízkej hodnote súčiniteľa prestupu tepla znižujú prúdenie tepla cez túto komoru. Centrálna poloha vložiek tiež obmedzuje konvekciu  a tepelné žiarenie.

Hliníkové okna a hliníkové dvere systému MB-70HI, podobne ako v prípade základného systému MB-70, môžu byť využívané ako v individuálnej zástavbe, tak aj v hliníkových fasádach; v prípadoch použitia ako výplň stĺpovo-priečkovej steny je najvhodnejšie spojenie s fasádnym systémom so zvýšenou tepelnou izoláciou MB-SR50 HI.

Menu