MB-70

MB-70 – Systém okien a dverí so zvýšenou tepelnou izoláciou

MB-70 je moderný systém pre výrobu okien a dverí so zvýšenou tepelnou izoláciou. Splňuje požiadavky na tepelnú izoláciu podľa STN 73 0540.
Trojkomorové profily dosahujú súčiniteľ prestupu tepla Uf = 1,6–2,4 W/m2K podľa EN ISO 10077 (v závislosti na použitých profiloch a príslušenstve). Toto sa dosahuje hlavne vďaka PA izolátorom v tvare “omega”, ale tiež 2-zložkovou stavbou centrálneho tesnenia. Systém sa vyznačuje robustnosťou profilov (hrúbka stien min. 2 mm) a veľmi dobrým technickým riešením.

Konštrukčná hĺbka profilov okien je 70 mm (rám) a 79 mm (krídlo), pri dverách 70 mm (rám aj  krídlo).
Nízka hodnota súčiniteľa prestupu tepla Uf je vďaka špeciálnemu tepelného mostíku a tesneniu. Tepelný mostík typu “omega” z polyamidu spevneného skleneným vláknom má šírku 34 mm (okna) a 24 mm (dvere). Použitý tvar mostíkov zvyšuje tuhosť profilov, uľahčuje ich odvodnenie a zaisťuje vhodnú tepelnou izoláciu za každého počasí.

Menu