MB-SR50EI

MB-SR50EI – Protipožiarna fasáda

Protipožiarna fasáda MB-SR50 EI je určená pre konštrukcie ľahkých protipožiarnych obvodových plášťov, zavesených alebo vyplňujúcich, v triede protipožiarnej odolnosti EI15, EI30, EI45 a EI60 podľa normy PN-EN 1364-3. Systém je klasifikovaný ako nerozširujúci oheň (NRO).
Konštrukcia vychádza zo základného fasádneho systému MB-SR50N. Požiarna odolnosť je dosiahnutá vyplnením stĺpov a priečok špeciálnymi ohňovzdornými vložkami. Vložke je zložená z hliníkového profilu, ktorý plní funkciu výstuže a z dosiek z ohňovzdorného materiálu.
Optimálne tepelné a zvukové parametre systému zabezpečujú tepelné izolátory z HPVC a vyprofilovaného tesnenia z EPDM.
Skla a iné výplne sú nasadené v prískelných drážkach vytvorených z profilov stĺpov a priečok a tiež z prítlačnej lišty. V drážkach stĺpov a priečok je použitá špeciálna bobtnajúca páska. Prítlačná lišta je pripevnená k nosným profilom metrickými skrutkami a podložkami z nerezovej ocele. Tento spôsob zasklievania zaisťuje protipožiarne sklo alebo inú výplň pred vypadnutím z rámu počas požiaru.
Systém MB-SR50 EI bol úspešné odskúšaný v Centrum stavebního inženýrství a.s., Zlín.

Menu