MB-SR50N

MB-SR50N – Fasáda stĺpik – priečka

Nová rada MB-SR50N je modernejší variant fasády MB-SR50, pri ktorej sa používajú profily v štandarde IW (pravý uhol profilov stĺpov a priečok), čo umožňuje zalícovanie vnútornej hrany stĺpov a priečok a to prináša požadovaný dizajnový efekt na vnútornej strane fasády.
Základná verzia fasády okrem štandardných riešení ponúka aj dizajnové varianty pre splnenie všetkých estetických požiadaviek.
Vo fasáde MB-SR50N je možné vytvárať tiež strešné svetlíky pri sklone 5-75°.

Vlastnosti:
• vynikajúci súčiniteľ prestupu tepla – Uf od 0,9 W/m2K
• zasklení až 52 mm
• pohľadová šírka 50 mm
• ostré hrany profilu stĺpov a priečok
• štrukturálna verzia EFEKT
• rôzne varianty horizontálnych a vertikálnych maskovacích líšt
• zhoda s požiadavkami CE klasifikácie

Menu