ACS 50

ACS 50 – bez tepelnej izolácie

Okenný a dverový systém pre interiérové priestory

Systém ACS 50 je určený na výrobu jednokrídlových a dvojkrídlových okien a dverí, tiež v dymotesnej variante. Systém má deliace steny so stĺpikmi aj bez stĺpov vrátane centrálneho zasklenia. Systém ACS 50 má rámy na pripevnenie celosklenených líšt. Vyznačuje sa vysokými akustickými a vytrvalostnými vlastnosťami vytváranej budovy.

Dvere a okná

 • Zarovnaná rovina rámu a krídla dverí
 • Prispôsobené na prácu s inteligentnými budovami
 • Vo dverách možnosť použitia podávacieho okna
 • Dvere môžu byť vybavené zárezmi a povrchovými pántmi
 • Oblúkové konštrukcie vrátane zváraných
 • Kompatibilita so systémom ACS 38 – spoločné technické schválenie

Vybrané vlastnosti a parametre systému

 • Trieda mechanickej pevnosti dverí 3. trieda
 • Dymotesnosť dverí (jednobodový zámok)trieda Sa, Sm
 • Akustická izolácia dverí Rw od 38 dB
 • Posuvné dvere
 • Návrhová hĺbka profilov 50 mm
 • Laboratórne dvere bez prahu, akustické 28 dB

Vnútorné priečky

 • Rôzne varianty stĺpikov
 • Veľká variabilita uhlových spojení

Vybrané vlastnosti a parametre systému

 • Tesnosť prieniku vzduchu 0,01 m 3 (mhdaPa) 2/3
 • Maximálna výška stien 5300 mm
 • Rozsah kategórie použitia IVb podľa ETAG 003
 • Rozsah výplní až do 31,5 mm
Menu