FW 50+ SI

FW 50+ .SI – fasáda pre pasívne domy

V súčasnosti možno s certifikovanými systémami pasívnych domov Schüco FW 50+.SI a FW 60+.SI vytvoriť z hliníku fasády v kvalite pasívnych domov. Prostredníctvom nich Schüco ponúka jediné systémy tohto druhu.
Tieto novo vyvinuté .SI (Super Insulation) varianty hliníkových stĺpikovo priečnikových konštrukcií FW 50+ a FW 60+ sa vyznačujú pokrokovými systémovými detailmi. Novátorský koncept izolátorov použitím inovatívnych materiálov redukuje energetické straty na minimum. Smerom dovnútra orientované reflexné plochy na prítlačných lištách sú ďalšími prvkami, ktoré prispievajú k dosiahnutiu vynikajúcej hodnoty Uf až 0,78 W/m²K, vrátane zohľadnenia negatívneho vplyvu skrutiek. Túto hodnotu dosahuje systém vo variante certifikovanom ako pasívny dom pri použití skiel hrúbky 48 mm.
V rámci certifikácie prostredníctvom Inštitútu pre pasívne domy (PHI) dosiahol systém, pri dodržaní kritéria tepelnej pohody pasívneho domu hodnotou Ucw ≤ 0,80 W/m²K vynikajúcu tepelno-izolačnú schopnosť štandardnej triedy pasívneho domu. Túto hodnotu vypočítal a certifikoval PHI podľa najnovších kritérií pre certifikáciu fasádnych systémov, pri použití izolačného trojskla (Ug = 0,70 W/m²K) a rastra fasády 1,20 m x 2,50 m. Pritom sa po prvý krát popri vplyve skrutkového spoja prítlačnej lišty zohľadnil aj vplyv nosníkov skla.

Menu